BUYER’s GUIDE – oBravo Special Promotion!

สินค้าในโปรโมชั่นพิเศษนี้ มีอยู่ทั้งหมด 4 ชิ้น ได้แก่ 1. หูฟังอินเอียร์ oBravo รุ่น erib-5 : Hybrid Planar/Dynamic IEM เป็นหูฟัง in-ear ไฮบริดฯ ที่ใช้ไดเวอร์ 2 ตัวทำงานร่วมกัน ระหว่างทวีตเตอร์ขนาด 8mm ที่ใช้ตัวขับเสียงแบบ Planar Magnetic Driver (PMD) ที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Air Motion Transformer ในการสร้างความถี่สูงและกลางสูง …

Read More

มา “เล่นเครื่องเสียง” กันเถอะ.!

“เพลง” เป็นของขวัญของชาวโลก และ “การเล่นเครื่องเสียง” ก็เป็นกิจกรรมสันทนาการที่มนุษย์ทุกคน สามารถเข้าถึงได้ ผมอยากเชิญชวนให้ท่านที่ชอบฟังเพลงหันมาเริ่มเครื่องเสียงกัน เพราะการเล่นเครื่องเสียงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุขใจ ช่วยสร้างความบันเทิงใจให้กับผู้เล่นฯ และช่วยลดอาการเครียดจากการทำงานได้เป็นอย่างดี

Read More

BUYER’s GUIDE – หูฟังแบบฟูลไซร้ ในงบประมาณ 20,000 บาท +/- 10% ภาค 2 (ร้าน BKK Audio)

อัพเดต! – มีนาคม 2561 คอลัมน์ Buyer’s Guide เน้นให้ข้อมูลสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเป็นหลัก ใครต้องการทราบข้อมูลสินค้าประเภทไหน ในระดับราคาเท่าไร ทั้งเครื่องเสียงบ้าน, เครื่องเสียงพกพา และโฮมเธียเตอร์ แจ้งผมมาได้เลยครับ ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรง ผมจะไปสืบเสาะข้อมูลมาอัพเดตให้

Read More

BUYER’s GUIDE – หูฟังแบบฟูลไซร้ ในงบประมาณ 20,000 บาท +/-

— อัพเดต! – มีนาคม 2561 — ถือว่าเป็นการอัพเดตข้อมูลไปในตัวครับ ใครต้องการทราบข้อมูลสินค้าประเภทไหน ในระดับราคาเท่าไร แจ้งผมมาได้ครับ ถ้าไม่เหนือกว่าบ่าแรง ผมจะไปสืบเสาะข้อมูลมาอัพเดตให้ แม้ว่าข้อมูลที่นำเสนอผ่านคอลัมน์นี้จะไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนบทรีวิว แต่อย่างน้อย ก็พอจะช่วยให้คุณมีข้อมูลดิบอยู่ในมือเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อได้บ้าง ซึ่งผมจะขออนุญาตเจ้าของคำถามไว้ล่วงหน้าเลยว่า ผมจะขอนำเอาคำถามพร้อมข้อมูลที่ผมหามาได้มาเปิดเผยเพื่อให้เป็นประโยชน์สาธารณะด้วย

Read More