BUYER’s GUIDE – หูฟังแบบฟูลไซร้ ในงบประมาณ 20,000 บาท +/- 10% ภาค 2 (ร้าน BKK Audio)

อัพเดต! – มีนาคม 2561 คอลัมน์ Buyer’s Guide เน้นให้ข้อมูลสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเป็นหลัก ใครต้องการทราบข้อมูลสินค้าประเภทไหน ในระดับราคาเท่าไร ทั้งเครื่องเสียงบ้าน, เครื่องเสียงพกพา และโฮมเธียเตอร์ แจ้งผมมาได้เลยครับ ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรง ผมจะไปสืบเสาะข้อมูลมาอัพเดตให้

Read More

BUYER’s GUIDE – หูฟังแบบฟูลไซร้ ในงบประมาณ 20,000 บาท +/-

— อัพเดต! – มีนาคม 2561 — ถือว่าเป็นการอัพเดตข้อมูลไปในตัวครับ ใครต้องการทราบข้อมูลสินค้าประเภทไหน ในระดับราคาเท่าไร แจ้งผมมาได้ครับ ถ้าไม่เหนือกว่าบ่าแรง ผมจะไปสืบเสาะข้อมูลมาอัพเดตให้ แม้ว่าข้อมูลที่นำเสนอผ่านคอลัมน์นี้จะไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนบทรีวิว แต่อย่างน้อย ก็พอจะช่วยให้คุณมีข้อมูลดิบอยู่ในมือเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อได้บ้าง ซึ่งผมจะขออนุญาตเจ้าของคำถามไว้ล่วงหน้าเลยว่า ผมจะขอนำเอาคำถามพร้อมข้อมูลที่ผมหามาได้มาเปิดเผยเพื่อให้เป็นประโยชน์สาธารณะด้วย

Read More