IMAX Enhanced – มาตรฐานใหม่ของคุณภาพภาพและเสียงในระบบโฮมเธียเตอร์ (อัพเดต 21-Jan-2019)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในวงการโฮมเธียเตอร์ข่าวหนึ่ง นั่นคือ IMAX กับ DTS จับมือกันแถลงข่าวเปิดตัวมาตรฐานใหม่สำหรับโฮมเธียเตอร์ออกมา นั่นคือ “IMAX Enhanced Program” ซึ่งได้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการโฮมเธียเตอร์เป็นอย่างมาก จากวันนั้นถึงวันนี้ มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรฐาน IMAX Enhanced เกิดขึ้นมากมาย บทความนี้จะสรุปให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของมาตรฐานนี้

Read More