รีวิวเครื่องเสียง : Sony รุ่น IER-M9 หูฟังอินเอียร์ระดับมอนิเตอร์ กับเทคโนโลยี Penta Balanced Armature

หูฟังอินเอียร์รุ่น IER-M9 เป็นหูฟังอินเอียร์หนึ่งในอนุกรม monitor ของ Sony ที่ออกมาใหม่ล่าสุด คือรุ่น IER-M7 กับ IER-M9 ที่ผมกำลังกล่าวถึงนี้ โดยที่ M9 (ต่อไปผมจะเรียกสั้นๆ ว่า M9) ถูกวางตัวให้เป็นรุ่นใหญ่ แนวทางการออกแบบคือเน้นการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง อย่างเช่น ใช้ในงานมอนิเตอร์สำหรับวงการออดิโอ โปรเฟสชั่นแนล หรือยูสเซอร์ที่ต้องการหูฟังที่ถ่ายทอด “ความจริง” ของอุปกรณ์ร่วมในระบบและคุณภาพของเพลงที่ฟัง

Read More

Balanced 4.4 mm มาตรฐานการเชื่อมต่อสัญญาณแบบใหม่สำหรับหูฟัง

โดยทางทฤษฎีแล้ว ยอมรับกันว่า การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง “ภาคขยายของหูฟัง” กับ “ตัวไดเวอร์ของหูฟัง” ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า “balanced connections” จะมีข้อดีที่ส่งผลต่อ “คุณภาพเสียง” มากกว่า เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อด้วยเทคนิคที่เรียกว่า “unbalanced connections” (หรือ single-end connections)

Read More