ไปเยี่ยมชมห้องฟังของ “คุณโจ้ อ่างศิลา”

ภารกิจเป้าหมาย : 1 : ไปช่วยดูการเซ็ตอัพชุดเครื่องเสียง และตรวจการบ้านเรื่องเสียง 2 : ช่วยกันเซ็ตอัพ+ไฟน์จูนชุดเครื่องเสียงให้ได้เสียงที่ดีขึ้นไปอีก (ถ้าสามารถทำได้) แล้วสอนการฟังไปด้วยในตัว (Ear-training@Home)

Read More