อะไรคือ Chromecast ? Chromecast คืออะไร.?

“Chromecast” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นคอนเท็นต์ดิจิตัล (audio/visual) ที่เป็นไฟล์ภาพนิ่ง, ไฟล์ภาพวิดีโอ และไฟล์เสียง ออกแบบและคิดค้นขึ้นมาโดย Google

Read More

Network Music Streamer คืออะไร.?

ช่วงแรกทั้งวงการเครื่องเสียงจะงงๆ อยู่หน่อยว่า พอเครื่องเล่นซีดี (cd player) หมดไปจากโลก พวกเขาจะเล่นจะฟังเพลงยังไงกันต่อไป.? ผ่านมาอีกสอง–สามปี พอ คอมพิวเตอร์–ออดิโอ (computer audio) โผล่มา นักเล่น–นักฟังเพลงบางส่วนก็เริ่มมองเห็นแสงเลาๆ ที่ปลายอุโมงค์แล้ว ในขณะที่ส่วนใหญ่ก็ยังคงหลงวนอยู่ในความมืดต่อไป..

Read More

ความหมาย “Hi Res AUDIO” ตามนิยามของ JEITA

ในเว็บไซต์ Japan Audio Society (jas-audio.or.jp) ได้มีการให้คำจำกัดความเพื่อแสดงความหมายที่แท้จริงของคำว่า “Hi Res AUDIO” เอาไว้ โดยอาศัยข้อมูลจากประกาศของ Japan Electronics and Infomation Technology Industries Association (JEITA) ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2014

Read More