“HDMI ARC” คืออะไร.?

ถึงแม้ว่า HDMI ARC จะออกมานานแล้ว ปัจจุบัน HDMI ARC มีอยู่ในทีวีแทบจะทุกเครื่อง แต่คนทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร.? ใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง.?

ความหมายของ HDMI ARC

ARC ย่อมาจากคำว่า Audio Return Channelเป็นเทคโนโลยีที่มากับขั้วต่อ HDMI ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.4 ขึ้นไป ถูกติดตั้งอยู่บนทีวีเพื่อให้ทำหน้าที่หลักคือ ส่งสัญญาณเสียงจากทีวีไปที่อุปกรณ์ภายนอก อาทิ ลำโพงซาวนด์บาร์ (Soundbar), ชุดลำโพง+แอมป์เซอร์ราวนด์ประเภท Home Theater in a box และเอวี รีซีฟเวอร์

ที่มาของ HDMI ARC

HDMI เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพเสียงคำสั่ง ระหว่างทีวีกับอุปกรณ์ภายนอกที่รองรับการใช้งานร่วมกับทีวี เทคโนโลยีพื้นฐานของ HDMI ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงระหว่างทีวีกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อภารกิจลักษณะข้างต้นมีชื่อว่า CEC (Consumer Electronics Control) ซึ่งประกอบด้วยฟังท์ชั่นต่างๆ หลายอย่างอยู่ใน CEC อาทิเช่น กรณีเชื่อมต่อเครื่องเล่นบลูเรย์เข้ากับทีวี เวลาจะดูหนังจากแผ่นบลูเรย์ เครื่องเล่นบลูเรย์จะส่งข้อมูลไปแจ้งให้ทีวีทราบว่า ข้อมูลภาพและเสียงของภาพยนตร์ที่กำลังจะส่งไปให้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องนะ (คือรองรับ HDCP) ทางฝั่งทีวีจึงจะยอมนำสัญญาณภาพและเสียงไปแสดงผลบนจอทีวีได้ นอกจากนั้น ความสามารถของ CEC ยังมีอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ ทำให้คุณสามารถสั่งงานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันด้วย HDMI ผ่านรีโมทตัวเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น กรณีที่คุณต่อเชื่อมทีวีเข้ากับลำโพงซาวนด์บาร์ คุณสามารถใช้รีโมทของตัวทีวีควบคุมวอลลุ่มของตัวซาวนด์บาร์ได้

เนื่องจากการรับส่งข้อมูลดิจิตัลระหว่างอุปกรณ์ต้องใช้แบนด์วิธมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปตามปริมาณของข้อมูลที่รับส่งระหว่างกัน และเป็นไปตามสเปคฯ ความละเอียดของข้อมูลหรือสัญญาณภาพและเสียงที่รับส่งระหว่างกัน นั่นคือเหตุผลที่ฟังท์ชั่น ARC เพิ่งจะถูกบรรจุเข้าไปใน HDMI เวอร์ชั่น 1.4 ไม่ได้มาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรก

หน้าที่ของ ARC

การส่งสัญญาณเสียงจากตัวทีวีออกไปให้อุปกรณ์ภายนอกมีมานานแล้ว จุดประสงค์เพื่อขยายความดังของเสียงด้วยแอมปลิฟาย ซึ่งในยุคอะนาลอก จะอาศัยการส่งสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปของสัญญาณ analog จากทีวีผ่านออกจากช่อง analog output ของทีวีไปที่ช่อง analog input ของแอมปลิฟายที่อยู่ภายนอก

ต่อมาเมื่อถึงยุคดิจิตัล สัญญาณเสียงจากทีวีที่ส่งออกไปที่อุปกรณ์ภายนอกก็เปลี่ยนมาเป็นสัญญาณ digital audio ทั้งหมด ระบบการรับส่งสัญญาณเสียงระหว่างทีวีกับอุปกรณ์ภายนอกก็ถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย ช่วงแรกอาศัยการรับส่งผ่านทางขั้วต่อ Optical ส่วนสัญญาณเสียงที่รับส่งระหว่างกันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือสัญญาณแบบไม่บีบอัด (uncompress) ฟอร์แม็ต LPCM กับสัญญาณที่มีการบีบอัด (compressed) ฟอร์แม็ต Dolby Digital และ DTS ซึ่งทางฝั่งที่รองรับสัญญาณ อย่างเช่น Soundbar หรือ AVR จะต้องมีภาคถอดรหัส (decoder) สำหรับฟอร์แม็ต Dolby Digital และ DTS อยู่ในตัวด้วย

ตั้งแต่ยุคของการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ analog จนถึงยุคของการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ digital ผ่านทางขั้วต่อ Optical นั้น เป็นยุคของการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบ สื่อสารทางเดียว” (One-way Communication) ระหว่างอุปกรณ์ภายนอกไปที่ทีวีอย่างเดียว ถัดมาถึงยุคของการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านเทคโนโลยี HDMI (High-Definition Multimedia Interface) จึงเป็นยุคของการเชื่อมต่อเพื่อการ สื่อสารสองทาง” (Two-way Communication) คือทั้งจากอุปกรณ์ภายนอกไปที่ทีวี และจากทีวีกลับไปที่อุปกรณ์ภายนอก ซึ่ง ARC ก็คือฟังท์ชั่นที่เข้ามาทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปของสัญญาณ digital จากทีวีไปที่อุปกรณ์ภายนอก อย่างเช่น Soundbar หรือ AVR และคอยรับข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกกลับไปที่ตัวทีวี /

mm

About ธานี โหมดสง่า

View all posts by ธานี โหมดสง่า