Network Bridge คืออะไร.? ทำหน้าที่อะไรในชุดเครื่องเสียง.?

ในวงการ Computer Audio และ Network Audio ช่วงนี้จะมีผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่ง เริ่มปรากฏออกมาสู่ตลาดมากขึ้น ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือ “Netwok Bridgeซึ่งเรียกกันตามอย่างวงการคอมพิวเตอร์เน็ทเวิร์คนั่นเอง

Network Bridge คืออะไร.?

สั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความ Network Bridge เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง “Networkกับอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ไม่มีอินพุตที่ใช้เชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์ค ก็คือ ไม่มีช่องอินเตอร์เฟซ (Ethernet Port) นั่นเอง

ลักษณะของช่อง Ethernet ที่ใช้เชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค

ทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่า

1. อุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีจุดเชื่อมต่อ network มีอะไรบ้าง.? และ

2. อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อ network ประเภทไหนบ้างที่ได้ประโยชน์จากการใช้ Network Bridge นี้.?

อุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีจุดเชื่อมต่อ network

จำกัดแค่ที่ใช้อยู่ในชุดเครื่องเสียงก็มีอยู่ 2 ประเภท นั่นคือ Network Player หรือจะเรียกว่า external DAC ที่มีฟังท์ชั่น Network Player ในตัวก็ได้ กับอีกชนิดคืออุปกรณ์ประเภท Network Bridge พระเอกของเรื่องที่คุยกันครั้งนี้นี่เอง

Network Player กับ Network Bridge ต่างกันอย่างไร.?

ถ้าอุปกรณ์ตัวใดนิยามตัวเองว่าเป็น “Network Playerแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนั้น (1) จะต้องมีความสามารถ เล่นไฟล์เพลง*ที่รับ/ส่งข้อมูลไฟล์เพลงผ่านเน็ทเวิร์คได้ และเครื่องตัวนั้น (2) จะต้องมีภาคแปลงสัญญาณดิจิตัลให้ออกมาเป็นสัญญาณอะนาลอก (D-to-A converter) ในตัวด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ analog output จากอุปกรณ์ประเภท Network Player ตรงเข้าไปที่ปรีแอมป์ หรืออินติเกรตแอมป์ได้เลย หรือ Network Player บางตัวที่มีภาคปรีแอมป์ในตัว คุณก็สามารถต่อเชื่อมสัญญาณ analog output (หรือก็คือสัญญาณ Pre-out) จาก Network Player ตัวนั้นตรงเข้าเพาเวอร์แอมป์ได้เลย (ตัวอย่างเช่น Moon 390)

ส่วน “Network Bridgeเป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ทำหน้าที่ในการเล่นไฟล์เพลงที่รับ/ส่งผ่านทางเน็ทเวิร์ค แต่ต่างจากอุปกรณ์ประเภท “Network Playerก็คือไม่มีภาค DAC ในตัวนั่นเอง

* คือการแตก หรือ render แพ็คเกจไฟล์ฟอร์แม็ตต่างๆ ออกมาเป็นสัญญาณเสียงได้ อาทิ เล่นไฟล์ DSF64 ออกมาเป็นสัญญาณ DSD2.8MHz หรือเล่นไฟล์เพลง WAV 16/44.1 ออกมาเป็นสัญญาณ PCM 16bit/44.1kHz เป็นต้น

ลักษณะการเชื่อมต่อในชุดเครื่องเสียง
A = Network Bridge
B = external DAC
C = Preamp

อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อ network ประเภทไหนบ้างที่ได้ประโยชน์จากการใช้ Network Bridge นี้.?

เนื่องจากตัว Network Bridge ไม่มีภาค DAC ในตัว อุปกรณ์เครื่องเสียงประเภทที่จะนำมาใช้ประโยชน์กับ Network Bridge ได้ก็คืออุปกรณ์เครื่องเสียง ทุกชนิดที่มีภาค DAC ในตัวอาทิเช่น อินติเกรตแอมป์ที่มีช่อง digital input, เครื่องเล่นแผ่นซีดีที่มีภาค digital input รวมถึงอุปกรณ์ประเภท external DAC ทั้งหลายที่ไม่มีช่อง Ethernet ไว้เชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์คด้วย

สิ่งที่ Network Bridge มีให้ นอกจากช่อง Ethernet ไว้เชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์คแล้ว ก็ยังมีช่อง digital output มาให้ด้วย ส่วนว่าจะให้มากี่ช่อง กี่ประเภทของการเชื่อมต่อ ก็สุดแล้วแต่การออกแบบของ Network Bridge ตัวนั้นๆ

สรุป : จะเห็นว่า ประโยชน์ของอุปกรณ์เครื่องเสียงประเภท Network Bridge ก็คือ ทำให้คนที่มี external DAC รุ่นเก่าๆ ที่ไม่มีช่อง Ethernet สามารถใช้งาน external DAC ของคุณร่วมกับการเล่นไฟล์เพลงผ่านเน็ทเวิร์คได้แล้ว รวมถึงคนที่มีอินติเกรตแอมป์ หรือเครื่องเล่นซีดีที่มีภาค DAC ในตัวแต่ไม่มีช่อง Ethernet ด้วย ส่วนคุณภาพเสียงที่ได้จากอุปกรณ์ประเภท Network Bridge เหล่านี้ หลักๆ ก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาค DAC ที่มันส่งสัญญาณดิจิตัลไปให้ รวมถึงคุณภาพของสายดิจิตัลที่ใช้เชื่อมต่อด้วย /

***********************

mm

About ธานี โหมดสง่า

View all posts by ธานี โหมดสง่า