BRAX DSP – ดิจิตัล ออดิโอ โปรเซสเซอร์ตัวแรกของโลกที่รองรับมาตรฐาน Hi-Res Audio สมบูรณ์แบบ

นี่คือ ซุปเปอร์ Audio DSPที่เข้ามาพลิกประวัติศาสตร์ของวงการเครื่องเสียงรถยนต์ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เครื่องเสียงรถยนต์ปรับพื้นฐานจากมาตรฐานระบบเสียงแบบเดิมๆ ที่เป็นอยู่ ให้ขึ้นไปสู่มาตรฐาน Hi-Res Audio ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในปัจจุบันและอนาคต

BRAX DSP
ผลผลิตจากความฝัน
(ข้อมูลจากผู้ผลิต Audio Fischer)

BRAX DSP เป็นผลิตภัณฑ์ของ Audio Fischer จากประเทศเยอรมนี แนวคิดในการสร้าง BRAX DSP ตัวนี้เกิดขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2011 ใช้เวลาพัฒนานานหลายปีจนเพิ่งจะมาสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายเมื่อปี 2018 นี่เอง ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เวลาในการพัฒนายาวนานมากที่สุดสำหรับแบรนด์ Audio Fischer และยังเป็นโปรเจคที่ใช้ทรัพยากรในการพัฒนาจำนวนมาก รวมถึงใช้ความละเอียดพิถีพิถันในการพัฒนามากที่สุดอีกด้วย

BRAX-DSP

หัวใจสำคัญของ BRAX DSP คือชิป Audio Prcessor เบอร์ Sigma350 ซึ่งเป็นชิปโปรเซสเซอร์แบบ fixed point ที่ใช้ในการอ่านไฟล์และคำนวนผล มีเรโซลูชั่น 64-bit และมีพลังในการประมวลผลเร็วมากถึงระดับ 295MHz โดยใช้ร่วมกันจำนวน 3 ตัว ทำให้สามารถประมวลผลจำนวนมากๆ ได้ในเวลาที่เร็วมากๆ ด้วย นั่นคือเร็วถึง 3.6 พันล้านโจทย์ต่อวินาที ส่งผลให้ BRAX DSP ตัวนี้สามารถประมวลผลของสัญญาณเสียงได้สูงถึงระดับ 192kHz ตลอดเส้นทาง

ด้านในของ BRAX-DSP

เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานและแม็ทชิ่งซิสเต็ม ทาง Audio Fischer ได้ออกแบบให้ BRAX DSP สามารถรองรับสัญญาณอินพุตได้ครบหมด ทั้งอินพุตที่อยู่ในรูปของสัญญาณ analog และอินพุตที่อยู่ในรูปของสัญญาณ digital โดยใช้ชิป A-to-D converter ของ Asahi Kasei เบอร์ AK5572EN ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณอะนาลอก อินพุตให้เป็นสัญญาณดิจิตัลก่อนส่งเข้าสู่ภาคโปรเซสเซอร์เพื่อประมวลผล ส่วนภาค Digital-to-Analog converter ใช้ชิปประสิทธิภาพสูงขนาด 32-bit ของ Asahi Kasei เบอร์ AK4490EQ ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณดิจิตัลที่ผ่านขั้นตอนการอ่านและประมวลผลจากชิป Sigma350 ให้ออกมาเป็นสัญญาณอะนาลอก เอ๊าต์พุตเพื่อป้อนให้กับเพาเวอร์แอมป์ต่อไป

BRAX DSP รองรับระดับแซมปลิ้งของสัญญาณอินพุตได้สูงถึง 192kHz ส่วนทางฝั่งอะนาลอก เอ๊าต์พุตก็สามารถถ่ายทอดความถี่เสียงได้กว้างมาก ตั้งแต่ 5Hz ขึ้นไปจนถึง 80,000Hz

ภาคจ่ายไฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพเสียง ทาง Audio Fischer ได้ออกแบบภาคจ่ายไฟพิเศษสำหรับ BRAX DSP โดยเฉพาะ ใช้ภาคโวลเตจ เรกูเลเตอร์มากถึง 55 ชุด เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับการทำงานในแต่ละภาคแยกอิสระทั้งหมด

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้ BRAX DSP เป็นออดิโอ โปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดทุกวันนี้

ให้ความยืดหยุ่นในการจัดซิสเต็มด้วยการเลือกอ๊อปชั่นได้ พร้อมทั้งความสามารถในการปรับตั้งค่าอีกมาก

ผู้ผลิตมีอ๊อปชั่นพิเศษที่ช่วยเอื้อให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการแม็ทชิ่ง ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเลือกสั่งประเภทของอินพุตได้ว่าจะใช้เป็น analog input หรือ digital input และสามารถเลือกประเภทและจำนวนแชนเนลของสัญญาณเอ๊าต์พุตได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้ยังสามารถเลือกระดับความแรงของสัญญาณเอ๊าต์พุตได้ถึง 3 ระดับ คือ 2, 4 หรือ 8Vrms เพื่อให้ได้ซิสเต็มที่แม็ทชิ่งกันได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด /

**********************
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
. ลิมเกษม จำกัด
โทร. 02-249-0311

BRAX DSP website
**********************
ไปดู BRAX DSP ในชุดเครื่องเสียง Full Hi-Res Car Audio System

mm

About ธานี โหมดสง่า

View all posts by ธานี โหมดสง่า